PRIJSOPGAVE

Een offerte\prijsopgave is mogelijk nadat ik het object heb gezien en in handen heb gehad. Ik verstrek helaas geen offerte of een ruwe schatting van de restauratiekosten op afstand aan de hand van foto`s of een beschrijving van de schade. Het is noodzakelijk dat u met het object langskomt in het atelier. De redenen hiervoor kunt u hier vinden.  Een prijsopgave \ offerte is altijd vrijblijvend. Dat betekent:  u kunt besluiten om tot het geven van een opdracht over te gaan, maar dat bent u niet verplicht. Een opdracht wordt altijd schriftelijk vastgelegd. De offerte \ prijsopgave, die hieraan vooraf gaat, kan mondeling of schriftelijk zijn.

Een mondelinge offerte\prijsopgave in het atelier is kosteloos.

Een schriftelijke offerte ( bijvoorbeeld voor de verzekering) is eveneens kosteloos als u het object uiteindelijk ter zijner tijd bij mij laat restaureren. Laat u het object niet bij mij restaureren, dan kost een schriftelijke prijsopgave u 50 euro. Dat werkt als volgt:

Op het moment dat ik de schriftelijke offerte voor u maak, is het niet bekend of het bij deze offerte blijft of dat er ter zijner tijd een restauratieopdracht uit voortkomt. Daarom breng ik voor de schriftelijke offerte 50 euro in rekening, welke ter plekke in het atelier moet worden voldaan. De schriftelijke offerte wordt dan meteen gemaakt. In de offerte staat vermeld voor welk bedrag ik de restauratie voor u kan uitvoeren. Deze offerte kunt u inleveren bij de verzekering, waarna deze mogelijk tot vergoeding van de restauratiekosten overgaat. De 50 euro, die u voor het maken van de schriftelijke offerte heeft betaald, worden niet vermeld op de offerte van de restauratiekosten. Hier krijgt u een aparte factuur voor. Als u of de verzekeringsmaatschappij besluit om het betreffende object waarop deze offerte betrekking heeft, bij mij te laten restaureren, dan krijgt u deze 50 euro weer van mij terug op de dag dat u het gerestaureerde object komt ophalen.  Ze worden dan verrekend met de nog openstaande restauratiekosten. Als u of de verzekeringsmaatschappij besluit om het object niet bij mij te laten restaureren, dan bent u deze 50 euro helaas wl kwijt.

Als u de restauratiekosten wilt terugvorderen bij een verzekeraar, maakt u dan s.v.p. , voordat u het object naar het atelier brengt, zelf thuis foto`s van uw beschadigde object ( ook van het fabrieksmerk).en vermeld de afmetingen van het object erbij. Een verzekeraar kan u hierom vragen.