PETRA BOCHOVE RESTAURATIE

RESTAURATIE VAN POPPENFoto`s van poppenrestauraties


Inleiding over poppenrestauratie

Restauratieprocedure

Reparaties van poppenogen

Elastiek vervangen

Restauratie van poppenhaar

Kopdeksels en mamastemmen

Contact

Als u een pop gebroken hebt

Poppenschoentjes in oude stijlHeeft u een pop met een gebroken hoofd, een gebroken arm of been, kapotte of ontbrekende ogen, verfschade, missende tandjes, een versleten pruik, ontbrekende vingertjes of andere schade? Het is bijna altijd te herstellen. Bij het kiezen van een geschikte behandeling van schade aan een pop houd ik rekening met de functie van de pop. Veel poppen zijn bedoeld om mee te spelen. Er zijn ook sierpoppen die niet bedoeld zijn om mee te spelen. En er zijn oude speelpoppen die uit nostalgie worden bewaard, maar waar niet meer mee wordt gespeeld omdat ze daar te kwetsbaar en\of te kostbaar voor zijn geworden.

Speelpoppen: Iemand die zich bezighoudt met het herstellen van schade aan poppen wordt een poppendokter genoemd. Van oorsprong houdt een poppendokter zich hoofdzakelijk bezig met het repareren van poppen, die bedoeld zijn om mee te spelen. Het terugwinnen van de speelbaarheid van de pop is dan het doel van de reparaties.  Het behalen van een mooi resultaat en het oorspronkelijk houden van de pop zijn hierbij uiteraard wenselijk, maar als het voor de speelbaarheid van de pop of voor de betaalbaarheid van de reparatie noodzakelijk is, dan worden er op dit gebied wat minder hoge eisen gesteld. Dit soort reparatiewerk is vandaag de dag bedoeld voor hedendaagse speelpoppen, die geen hoge materiële waarde hebben.

Sierpoppen: Over het algemeen gaat het dan om een oude \ antieke pop uit een collectie of een nalatenschap, een pop met curiositeitswaarde, een hedendaagse kwaliteits-verzamelpop, of om een pop uit de kinderjaren van een inmiddels volwassen persoon, die vroeger een speelfunctie heeft gehad, maar die men nu als aandenken in huis wil tentoonstellen in plaats van ermee te laten spelen. Bij het herstellen van schade aan deze poppen ligt het accent dan ook niet op hun speelfunctie, maar op hun waarde als sierobject, als historisch object of als verzamelobject ( vaak is het een combinatie hiervan). Bij het behandelen van schade aan deze categorie poppen zijn het behoud van de oorspronkelijke staat en het verkrijgen van een zo onzichtbaar mogelijk resultaat het belangrijkste. Wanneer iemand zich hier op een vakkundige manier mee bezig houdt, is hij\zij behalve poppendokter, eigenlijk ook poppenrestaurator. Toch wordt over het algemeen het begrip poppendokter nog gebruikt. Daar zit een positieve kant aan, want een poppendokter is een nostalgisch begrip uit het verleden, waar veel mensen fijne jeugdherinneringen aan hebben, en dat is ook de moeite van het behouden waard.

Poppen die uit nostalgie worden bewaard: Een pop hoeft overigens niet perse antiek en\of veel geld waard te zijn om voor een restauratie in aanmerking te komen. Als u een andere reden hebt om een pop te laten restaureren, bijvoorbeeld een herinnering aan uw jeugd of aan een bepaalde persoon, dan is restauratie ook mogelijk. Daarbij zal ernaar gestreefd worden om de pop zoveel mogelijk in de staat terug te brengen, zoals u haar kent. Meestal is er veel mogelijk om dit te bereiken. Luistert u tijdens het atelierbezoek s.v.p. goed naar de mogelijkheden èn de eventuele beperkingen van een reparatie\restauratie waar u tijdens de besprekingen op geattendeerd wordt en geeft u s.v.p. duidelijk aan wat u wèl en wat u nìet wilt laten doen aan uw pop. Deze dingen kunnen dan vooraf schriftelijk worden vastgelegd opdat er achteraf geen misverstanden over zullen ontstaan. Bij een pop die niet antiek is en \ of weinig geld waard is, overstijgen de kosten van een restauratie meestal de geldwaarde van de pop. De prijs van de restauratie kan hier helaas niet op aangepast worden vanwege de tijd en het werk die eraan besteed moeten worden. Maar als de pop persoonlijk veel voor de eigenaar betekent, dan laat men een dergelijke restauratie vaak tòch uitvoeren.

Oude speelpoppen die niet meer geschikt zijn om mee te spelen: Wilt u een pop van het materiaal porselein, composiet, papier-maché of celluloid laten restaureren, dan verdient het aanbeveling om niet meer met de pop te laten spelen. Daar zijn deze materialen te kwetsbaar voor. Hoewel een dergelijke pop in uw kinderjaren een speelfunctie heeft gehad, doet u er verstandig aan om haar in het vervolg uitsluitend tentoon te stellen als u haar zo lang mogelijk wilt behouden.WERKWIJZE BIJ DE RESTAURATIE VAN POPPENHOOFDEN, ROMPEN, ARMEN EN BENEN VAN PORSELEIN, COMPOSIET, PAPIER-MACHÉ, CELLULOID, TORTULON EN HARD PLASTIK:

Poppenhoofden en andere onderdelen van porselein, compositiemateriaal, celluloid, tortulon en hard plastik zijn breekbaar en poppenhoofden van papier-maché kunnen indeuken en\of scheuren. Hierdoor behoeven ze vaak een restauratie en gelukkig is dit mogelijk. Hoewel de restauratie van ieder van deze materialen een andere aanpak en een ander materiaalgebruik vereist, kunnen er over het algemeen twee werkwijzen worden onderscheiden:

De eerste werkwijze betreft een beknopte restauratie die de minste kosten met zich meebrengt en die een resultaat oplevert waarbij de schade op een weinig opvallende manier zichtbaar blijft. Deze werkwijze bestaat uit het schoonmaken en lijmen van de barst en\of van de scherven, en het verrichten van minimale invullingen en bijschilderingen (retoucheren) om een acceptabel resultaat te bereiken. Als het resultaat naar tevredenheid is, dan kan men het hierbij laten. Wil men graag een nog mooier resultaat, dan kan men na deze behandeling nog kiezen voor werkwijze 2:

De tweede werkwijze is uitgebreider en dus duurder. Deze levert een resultaat op waarbij de schade niet meer te zien is. Na het lijmen van de scherven worden alle schadeplekken ingevuld en vervolgens glad en strak afgewerkt, teneinde een naadloos oppervlak te verkrijgen. Vervolgens worden de schadeplekken geretoucheerd, waarmee ze aan het oog worden onttrokken. Ik retoucheer altijd zo spaarzaam mogelijk, zonder het gehele oppervlak over te spuiten of over te schilderen. Zo blijft de pop maximaal in de oorspronkelijke staat.REPARATIES VAN POPPENOGEN:

Ogen zijn een hoofdstuk apart. Ze zijn belangrijk omdat ze in sterke mate de uitdrukking van een pop bepalen, maar ze zijn tegelijkertijd ook het kwetsbaarste deel van een pop. Poppenogen zijn er in vele varianten. Slijtage aan opgeschilderde ogen en plakplaatjesogen kan zorgvuldig worden bijgeschilderd. Slaapogenmechanieken van oude en antieke poppen komen zeer vaak in aanmerking voor reparatie. Een beschadigd mechaniek kan worden gerepareerd en zodanig worden teruggeplaatst dat de ogen als vanouds weer open en dicht kunnen gaan. Als de ogen en het mechaniek in zijn geheel verloren zijn gegaan, dan kan er met glazen ogen weer een vervangend mechaniek op maat worden gemaakt. Bij flirt\schelm-ogenmechanieken is het metalen mechaniek soms van binnen verbogen, waardoor de ogen scheel kunnen staan. Het vereist ervaring en geduld om dit te verhelpen, aangezien iedere handeling invloed heeft op het functioneren van het hele mechaniek. Meestal kan ervoor gezorgd worden dat de ogen van de pop weer mooi recht komen te staan, of er kan op z`n minst een verbetering teweeg worden gebracht.

Ook slaapogen bij de modernere zachte plastik poppen gaan vaak kapot. De ogen bij dit soort poppen bestaan per oog uit een bolletje, waarin zich het mechaniekje bevindt. Als daarin een pennetje afbreekt, dan komt het oog los en scheef in het bolletje te liggen en werkt het mechaniekje niet meer. Om dit mechaniekje te kunnen repareren, moet het bolletje uit elkaar gehaald worden en na de reparatie weer terug in elkaar gezet worden. Bij sommige typen bolletjes kan dit niet. In dat geval zijn er twee mogelijkheden. Het kapotte oog terugplaatsen en het mankement accepteren, of het paar ogen in zijn geheel vervangen door een nieuw paar dat er zoveel mogelijk op lijkt. Ook al worden de vervangende ogen met zorg uitgezocht, bijna altijd is het verschil met de oorspronkelijke ogen toch zichtbaar. Dat komt met name doordat de vervangende ogen nieuw zijn, en niet de verkleuring en slijtage vertonen van de oorspronkelijke ogen in de pop. De meeste mensen vinden dat geen probleem, maar soms kan de emotionele waarde van een pop zó hoog zijn, dat dit zeer nauw luistert. Als men met zekerheid precies dezelfde oude uitstraling van de pop wil behouden, dan moet men dat kenbaar maken vòòrdat er aan de ogen gewerkt gaat worden. Mocht in dat geval tijdens de werkzaamheden blijken dat de oude ogen niet gerepareerd kunnen worden, hetgeen pas duidelijk wordt als er een oogbolletje uit het hoofd van de pop is gehaald, dan zullen de ogen niet worden vervangen. Het is dan beter om het kapotte oog weer terug te plaatsen en het mankement te accepteren.VERVANGEN VAN VEROUDERD ELASTIEK IN POPPENLIJVEN:

Vroeger werd er over het algemeen rond wit elastiek gebruikt om het hoofd, de romp en de ledematen van een pop met elkaar te verbinden. Dit systeem kom je daarom veel tegen bij oude en antieke poppen. Het nadeel van elastiek is dat het na verloop van tijd veroudert. Het verliest zijn trekkracht, waardoor het slap wordt. Het resultaat is een pop met bungelende onderdelen. Dit kan verholpen worden door het oude elastiek door nieuw elastiek te vervangen.RESTAURATIE VAN POPPENHAAR:

Poppenhaar is er in verschillende varianten. Het kan aanwezig zijn in de vorm van een pruik, die bestaat uit stroken mensenhaar of mohair, die vastgenaaid zijn op een textielen kapje. Ook komt het voor dat plukken mensenhaar of mohair rechtstreeks met lijm op een poppenhoofd gedrapeerd zijn tot een kapseltje . Bij de modernere zachte plastik poppen is het synthetische haar meestal ingeplant. Vaak is het haar erg vuil, en het komt menig keer voor dat er haar ontbreekt. Aangezien het behoud van de oorspronkelijke staat van een pop belangrijk is, verdient het restaureren van een pruik altijd de voorkeur boven het vervangen ervan, op voorwaarde dat het technisch en financieel haalbaar is om de oude pruik te restaureren. Ontbrekend haar kan vaak worden aangevuld met nieuw haar, dat er zoveel mogelijk op lijkt. Een vuile, oude pruik kan, indien de makelij en de conditie van de pruik het toelaten, voorzichtig worden gereinigd.KOPDEKSELS EN MAMASTEMMEN:

Oude modellen van poppenhoofden zijn aan de bovenkant vaak uitgesneden, zodat er men vroeger aan de binnenkant van het hoofd kon komen om slaapogen te plaatsen. Het gat werd daarna gedicht door er een passend bol dekseltje van karton of kurk op te plaatsen. Soms is dit vervormd, verloren gegaan, of er is in het verleden een ongeschikte vervanging van het kopdeksel op het hoofd geplaatst. Het plaatsen van een geschikt, passend kopdeksel behoort tot de mogelijkheden. Veel poppen hebben een rond, cilindervormig mechaniekje in de buik of rug, dat een geluid maakt dat klinkt als "mama". Als deze verloren is gegaan, of hij maakt geen geluid meer, dan heb ik mogelijk een vervangend exemplaar voor u.ALS U EEN POP GEBROKEN HEBT:

Bewaar alle stukken die u kunt vinden, ook de kleinste stukjes. Het is onverstandig om stukjes weg te gooien. Hoe completer, hoe beter! Mocht u echter toch niet alle stukjes kunnen vinden, dan hoeft u daar niet ongerust over te zijn, omdat ontbrekend materiaal kan worden opgevuld en geretoucheerd.

Kijk en voel in alle hoeken bij het zoeken naar scherven. Ook op minder voor de hand liggende plekken zoals achter de poten van een kast.

U kunt de scherven als een puzzel bij elkaar leggen om te controleren of alles compleet is. Het is echter af te raden om de scherven tegen elkaar aan te drukken, omdat door de druk kleine stukjes van de breukvlakken kunnen afspringen.

Probeer de breukvlakken niet aan te raken. Hierdoor blijven de breukvlakken vetvrij, en u voorkomt dat u zich aan de scherpe randen snijdt.

Zelf lijmen is bij waardevolle objecten onverstandig. Veel lijmsoorten zijn niet voor 100% te verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze een blijvende gele verkleuring op het breukvlak achterlaten.  Bovendien maakt een lijmpoging een latere restauratie duurder, omdat het extra werk is om de lijmpoging ongedaan te maken. Het is voor het resultaat van de restauratie en voor uw portemonnee het gunstigste als u schone breuken aanlevert. Mocht het object toch reeds slordig gelijmd zijn, dan is het vaak mogelijk om dit weer ongedaan te laten maken, zodat het alsnog  professioneel gelijmd kan worden. Er zijn echter ook poppenmaterialen die zo kwetsbaar zijn , dat ze niet bestand zijn tegen de behandeling die nodig is om de mislukte lijmpoging te verwijderen. De lijm is dan eigenlijk niet meer te verwijderen.

Plak de scherven niet aan elkaar met plakband. Het verwijderen van dit plakband kan schade aanrichten aan sommige oppervlakken. Bovendien laten veel soorten plakband plakresten achter op het oppervlak, die verwijderd moeten worden. Dat zorgt onnodig voor extra werk en dus voor extra kosten.

Verpak alle scherven apart in schoon onbedrukt papier, handdoeken of luchtkussenfolie. De kleinste stukjes kunt u er het beste bij doen in een afsluitbaar doosje of in een dichtgeplakte envelop .


Maak van tevoren thuis foto`s van uw pop. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de restauratiekosten door een verzekeraar, maakt u dan s.v.p. , voordat u het object naar het atelier brengt, zelf thuis foto`s van uw beschadigde pop ( ook van het fabrieksmerk en de malnummers ) en vermeldt de lengte van uw pop erbij. De betreffende verzekeraar kan hiernaar vragen.

Als u een pop ter restauratie wilt aanbieden, kleed de pop dan thuis van tevoren uit. De kleding is bij de restauratie van de pop overbodig en deze kunt u dus thuis laten. Voor het uittrekken van antieke kleding moet u rustig gaan zitten. Ze bestaat vaak uit meerdere losse kledingstukken die allemaal apart voorzichtig losgemaakt en uitgetrokken moeten worden.

Neem van tevoren thuis de kledingmaten, de pruikmaat en de schoenmaat van uw pop op en bewaar deze gegevens op een papiertje in uw portemonnee . Als u extra kleding voor uw pop wilt maken of kopen, of u ziet ergens een mooie vervangende poppenpruik of een mooi paar poppenschoentjes, dan is het handig als u deze maten op papier bij u hebt, terwijl de pop zich voor restauratie in het atelier bevindt. De maat van de pruik wordt bepaald aan de hand van de kopomvang. De kopomvang meet u door met een meetlint het breedste gedeelte van ter hoogte van het voorhoofd rondom te meten. Voor de schoenmaat kunt u op papier een omtrek maken van de voetjes van de pop, en het is daarbij ook verstandig om de hoogte van de voet op te meten.

home