Informatie over restauratiekosten:

Al het aangenomen restauratiewerk wordt door mijzelf in eigen atelier uitgevoerd. Het atelier is tevens de locatie waar u uw objecten ter restauratie aanbiedt en t.z.t. weer ophaalt. Restauratiekosten worden berekend aan de hand van de hoeveelheid tijd en arbeid die nodig zijn om het werk uit te voeren. Hierbij kijk ik naar de volgende dingen:


Het type keramiek
Het type glazuur
Is er sprake is van ingetrokken vuil dat middels een reinigingsproces verwijderd moet worden?
Het aantal stukken waarin het object is gebroken
Ontbreken er stukken?
Zijn de stukken eerder gelijmd en met welke lijm?
Moet er een bewapening worden gebruikt ?
Is de plek\zijn de plekken, waar het object restauratie behoeft, Moeilijk of makkelijk te bereiken?
Is er beschildering\decoratie aanwezig ?
Welke eisen stelt de klant aan het eindresultaat?


Ik moet het object altijd eerst zien voor dat ik een prijsopgave doe, omdat ik al de bovengenoemde zaken moet bekijken.  Vandaar een vriendelijk verzoek om niet om een schatting van de restauratiekosten te vragen voordat u u met het object in het atelier bent langs geweest.
Een prijsopgave is vrijblijvend. Nadat u een prijsopgave hebt gekregen, kunt u tot het geven van een opdracht overgaan en het object ter restauratie achterlaten, maar dat bent u uiteraard niet verplicht.
Korting is helaas niet mogelijk. Sommige mensen willen korting op de restauratiekosten. Dat is bij mij helaas niet mogelijk, ook niet als u meerdere objecten brengt.  Ik noem altijd prijzen zonder korting. Ik kan hier dus geen korting vanaf trekken. Het bedrag dat u van mij hoort is dus altijd precies wat het bij mij kosten moet, niet meer en niet minder.
U weet waar u aan toe bent.U krijgt bij het inbrengen van uw beschadigde object direct vooraf te horen wat de restauratie gaat kosten. Als ik het object bekijk, dan kan ik aan de hand van mijn ervaring vooraf inschatten hoeveel werk ik aan de restauratie zal hebben en wat het moet gaan kosten. Deze kosten leg ik voor ons beiden schriftelijk vast en ze zullen daarna niet meer worden verhoogd. Zo komt u nooit voor onverwachte extra kosten te staan als u het object na de restauratie komt ophalen.
Dat betekent ook dat de bedragen, die ik noem bij een prijsopgave, inclusief 21% BTW zijn. U wordt dus niet achteraf  "verrast" met de mededeling dat er nog BTW bij komt.


Wanneer is een restauratie de moeite waard?
Schade maakt een object minder aantrekkelijk om te bezitten en om naar te kijken. Een goede restauratie kan ervoor zorgen dat het object weer houdbaar, toonbaar en eventueel ook verkoopbaar wordt. Restaureren is arbeidsintensief handwerk. Daardoor brengt het onvermijdelijk  de nodige kosten met zich mee. Of een restauratie de moeite waard is, hangt af van of u een emotionele of een zakelijke reden hebt om tot restauratie over te gaan.


Emotionele redenen om tot restauratie over te gaan kunnen zijn:
Er zijn herinneringen aan het object verbonden, omdat men het object bij een speciale gelegenheid heeft gekregen van een vriend of familielid.
Er zijn herinneringen aan het object verbonden omdat het object van een dierbaar familielid of vriend is geweest.
Het beschadigde object moet in de familie blijven en men wil het in goede staat nalaten.
Men heeft het object al lang in huis en men is er zodanig aan gehecht, dat men er geen afstand van wil doen en men het ook niet wil\kan vervangen.
Men heeft een object van een goede kennis of vriend of familielid gebroken en men wil die persoon niet met de scherven laten zitten , of het object nu duur of goedkoop is.
Men wil het object perse in de collectie houden omdat het moeilijk\onmogelijk is om elders een vervangend exemplaar te vinden.
Bij de bovengenoemde situaties is de zakelijke waarde van het object meestal  niet of nauwelijks van belang bij de vraag of een restauratie de moeite waard is. Men streeft niet naar zakelijke winst, maar naar het behoud van iets dierbaars. Het kan dus gebeuren dat de restauratiekosten zakelijk gezien eigenlijk (te) hoog zijn, maar dat de restauratie van het object voor u persoonlijk zoveel betekent, dat u het er toch graag voor over hebt. Dat is geen enkel probleem. Als u om wat voor reden dan ook bereid bent om de kosten van de restauratie in uw object te investeren, dan zal de restauratie met de grootste zorg worden uitgevoerd, of het object nu een hoge of een lage zakelijke\kunstzinnige waarde heeft.


Zakelijke redenen om tot restauratie over te gaan kunnen zijn:
Het restaureren van het object is mogelijk  goedkoper dan de dure aanschaf van een vervangend onbeschadigd object.
Het object moet weer toonbaar en dus verkoopbaar worden gemaakt.
Het object moet weer zoveel mogelijk van zijn oorspronkelijke marktwaarde terugkrijgen om weer een waardevol onderdeel te worden van een collectie of inboedel


Als men geen enkele persoonlijke binding met het object heeft, en dus alles puur zakelijk bekijkt, dan zal men afwegen of de kosten van de restauratie in een gunstige verhouding staan tot de zakelijke waarde van het object. Dat is dikwijls het geval. De restauratie is dan in zakelijk opzicht de moeite waard. Het kan echter ook gebeuren dat de kosten van een restauratie in zakelijk opzicht (te) hoog zijn. Helaas kunnen de kosten dan niet worden verlaagd, aangezien ze niet worden berekend aan de hand van de zakelijke waarde van het object, maar aan de hand van de hoeveelheid tijd en werk die in de restauratie gaat zitten.
Men kan in dat geval vaststellen dat de restauratie te duur is. Men kan echter evengoed vaststellen dan het object te zwaar beschadigd is ten opzichte van zijn zakelijke waarde, of dat het is te duur gekocht ten opzichte van de staat waarin het verkeert, waardoor er te weinig financiƫle ruimte overblijft om het te laten restaureren. Het ligt eraan hoe men het bekijkt...