TIPS VOOR ALS U IETS KOMT BRENGEN
  • Leest u s.v.p. van tevoren deze website goed door. Informatie over mijn werkwijze, de mogelijkheden, de te verwachten resultaten, de wijze waarop de restauratiekosten worden berekend, het is allemaal te vinden op deze website. U kunt dan alle informatie alvast op u in laten werken. U wordt er dan niet mee "overspoeld" tijdens het atelierbezoek. Dat maakt het nemen van een beslissing over hoe\wel\niet restaureren makkelijker.
  • Vind u uw object de moeite waard om er geld aan uit te geven? U weet nog niet wat de restauratie precies gaat kosten, maar dat de kosten niet gering zullen zijn staat vast aangezien restaureren handwerk is. Restauratiekosten worden berekend aan de hand van hoeveelheid werk dat verricht moet worden, niet aan de hand van de aankoopwaarde van het object. Heeft u bijvoorbeeld tijdens uw vakantie een souvenirvaasje voor 25 euro gekocht en is het tijdens de terugreis in stukken gebroken? Dan zullen de restauratiekosten vrijwel beslist tegenvallen ten opzichte van de aankoopprijs. Restauratie is alleen de moeite waard als een object persoonlijke en\of zakelijke waarde heeft.
  • Wat is het maximale bedrag dat u aan de restauratie wilt uitgeven? Dit hoeft u uiteraard niet aan mij kenbaar te maken, maar het is wèl handig als u het voor uzelf weet. Dat maakt het makkelijker voor u om een beslissing te nemen zodra ik aan u de restauratiekosten kenbaar heb gemaakt. Als er nog meer personen zijn, die over de restauratie moeten meebeslissen, waaronder bijvoorbeeld uw partner, bespreek dan ook met hèn van tevoren het maximale budget.
  • Zorg voor telefonisch contact met een niet aanwezige (mede) beslisser. Komt uw partner niet mee, of komt u het object namens iemand anders brengen, neemt u dan s.v.p. zijn of haar telefoonnummer mee, en vraag hem\haar om telefonisch bereikbaar te zijn rond het tijdstip van het atelierbezoek, dat wil zeggen dat zijn\haar telefoon aan staat, dus niet op het antwoordapparaat \ voicemail ! Dan hoeft het nemen van een beslissing over de restauratie niet te worden uitgesteld wegens een gebrek aan communicatie met de niet aanwezige (mede)eigenaar van het object. Het atelier wordt altijd op afspraak bezocht, dus het tijdstip is van tevoren bekend, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
  • Onzichtbaar of niet onzichtbaar? Wilt u een onzichtbare restauratie, of bent u, indien noodzakelijk, ook bereid om genoegen te nemen met een zichtbare restauratie? Met andere woorden: hoe kritisch bent u ten opzichte van het te behalen resultaat? Hoe hoger de eisen, hoe duurder de restauratie.
  • Gebruiksvoorwerp of siervoorwerp? Is het een gebruiksvoorwerp of wordt het object alleen voor de sier gebruikt? Over het algemeen geldt, dat gebruiksvoorwerpen alleen gelijmd en ingevuld worden. Dit geeft geen onzichtbaar resultaat. Onder gebruiksvoorwerpen vallen vooral objecten die door het gebruik nat zullen worden zoals een bloemenvaas, een gebaksschotel of een etensbord. Onzichtbare restauraties zijn alleen toepasbaar op siervoorwerpen, zoals siervazen, wandschotels, beelden, sierpoppen, tegeltableaux e.d. Mocht een onzichtbare restauratie bij een siervoorwerp echter niet wenselijk of te duur zijn, dan is uitsluitend lijmen en invullen ook mogelijk.
  • Maak van tevoren foto`s van uw object. Als u de restauratiekosten wilt terugvorderen bij een verzekeraar, maakt u dan s.v.p. , voordat u het object naar het atelier brengt, zelf thuis foto`s van uw beschadigde object ( ook van het fabrieksmerk) en vermeld de afmetingen van het object erbij. Een verzekeraar kan hiernaar vragen.
  • Als u een pop ter restauratie wilt aanbieden, kleed de pop dan s.v.p. thuis van tevoren uit. De kleding is bij de restauratie van de pop overbodig en deze kunt u dus thuis laten. Voor het uittrekken van antieke kleding moet u even goed gaan zitten. Ze bestaat vaak uit uit meerdere losse kledingstukken die allemaal apart voorzichtig losgemaakt en uitgetrokken moeten worden.
  • Neem van tevoren thuis de kledingmaten, de schoenmaat en de pruikmaat van uw pop op en bewaar deze gegevens op een papiertje in uw portemonnee. Hebt u nog geen kleding, schoenen en pruik voor uw pop?  U kunt deze dingen het beste aanschaffen of zelf maken nàdat de pop is gerestaureerd en opgehaald. Het is lastig om dit te doen terwijl de pop in het atelier ligt, omdat u de pop dan niet tot uw beschikking hebt om alles te passen. Toch kan het gebeuren dat u onverwacht iets moois voor uw pop vindt terwijl ze nog in het atelier ligt. Zorg er daarom voor dat u de maten van uw pop altijd bij u hebt, bijvoorbeeld op een papiertje in uw portemonnee of als bestand op uw mobiele telefoon. Maak een paar extra documenten met de maten van uw pop en bewaar deze thuis of op uw computer voor het geval dat u het lijstje met de maten van uw pop verliest. De maten moet u uiteraard meten en noteren vòòrdat u de pop naar het atelier brengt. Voor het meten van de kledingmaten gaat u hetzelfde te werk als bij een echt persoon. U meet hiervoor onder andere de lengte, de schouders, de taille en de heupen. De pruikmaat wordt bepaald aan de hand van de kopomvang. De kopomvang meet u door met een meetlint het breedste gedeelte van het hoofd rondom te meten. Voor de schoenmaat tekent u de omtrek van de voet op een stuk papier en u meet tevens de hoogte, de lengte en de breedte van de voet.